Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

In de programmabegroting hebben wij per programma een inhoudelijke, beleidsmatige toelichting en een analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar  opgenomen. Om de financiële analyses en toelichtingen niet zowel in de programmaverantwoording en het overzicht van baten en lasten op te nemen, verwijzen wij voor de analyse en toelichting van de  baten en lasten per programma ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar naar het onderdeel “Wat heeft het gekost?” van de programmabegroting.

Programma

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0

988

140

848

1.076

117

959

1.086

86

1.001

1.034

69

966

1.014

76

937

992

49

943

Programma 1

759

128

631

748

78

670

832

66

766

843

67

776

868

67

801

883

67

816

Programma 2

890

46

844

925

21

903

905

21

883

946

21

925

1.014

21

993

1.151

21

1.130

Programma 3

66

19

46

87

22

65

91

22

68

92

23

69

93

23

69

94

23

70

Programma 4

580

104

476

659

88

570

629

88

541

618

88

530

623

88

534

624

88

536

Programma 5

1.605

82

1.523

1.841

109

1.732

1.612

120

1.492

1.641

123

1.518

1.641

125

1.517

1.649

127

1.522

Programma 6

5.710

1.791

3.919

5.275

1.092

4.182

5.194

1.062

4.132

5.317

1.062

4.255

5.387

1.062

4.324

5.402

1.062

4.340

Programma 7

1.661

1.281

379

1.644

1.371

273

1.680

1.359

321

1.729

1.373

356

1.780

1.398

383

1.811

1.396

415

Programma 8

1.609

1.037

573

1.598

985

614

1.581

1.094

487

1.161

745

415

1.030

616

414

991

607

384

Alg. dekkingsmiddelen

200

10.666

-10.466

132

11.320

-11.188

172

11.752

-11.580

408

12.246

-11.838

481

12.646

-12.165

402

12.985

-12.584

Overhead

2.802

340

2.462

2.756

327

2.429

2.763

269

2.494

2.745

260

2.485

2.795

260

2.535

2.838

257

2.581

VpB

0

0

0

0

0

0

7

0

7

13

0

13

7

0

7

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

28

0

28

28

0

28

28

0

28

28

0

28

28

0

28

Reserves programma 0

0

554

-554

0

446

-446

0

271

-271

0

241

-241

0

241

-241

0

176

-176

Reserves programma 2

50

38

12

30

80

-50

0

20

-20

0

49

-49

0

62

-62

0

87

-87

Reserves programma 4

35

0

35

0

35

-35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 5

64

198

-134

0

300

-300

0

139

-139

0

119

-119

0

99

-99

0

84

-84

Reserves programma 6

0

0

0

0

53

-53

0

33

-33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 7

33

0

33

0

30

-30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 8

11

189

-178

0

309

-309

0

128

-128

0

65

-65

0

41

-41

0

0

0

Reserves programma 9

0

0

0

0

0

0

0

64

-64

0

30

-30

0

7

-7

0

0

0

Resultaat

17.063

16.615

447

16.798

16.784

14

16.581

16.597

-16

16.574

16.581

-7

16.761

16.834

-73

16.866

17.032

-166