Begroting 2019

Onvoorzien

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 28

0,2 %

Baten

€ 0

0,0 %