Begroting 2019

Vennootschapsbelasting

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

090

Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 7

0,0 %

Baten

€ 0

0,0 %