Begroting 2019

Overhead

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

040

Overhead

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.763

16,7 %

Baten

€ 269

1,6 %