Begroting 2019

Programmaplan

Economie

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

310

Economische ontwikkeling

330

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht. Bijzondere aandacht hebben:

 • het op peil houden van werkgelegenheid;
 • een goede relatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente;
 • samenwerking met (regionale) partners.

Context en achtergronden

Voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime  aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om vrijetijdseconomie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken. Binnen de landbouwsector vinden op dit moment belangrijke ontwikkelingen plaats. Wij willen een goede gesprekspartner zijn voor de ondernemers die in deze sector werkzaam zijn.

Kaderstellende beleidsnota's

 • Bestemmingsplannen
 • Evenementenbeleid
 • Algemene subsidieverordening
 • Visie Toerisme en Recreatie 2.0 en het jaarlijks uitvoeringsplan
 • Visie Vrijetijdseconomie Baarle-Nassau
 • Agenda Landstad de Baronie  2017-2022: ’t Goeie leven
 • Programma cultuurtoerisme, regio West-Brabant
 • Monitor Vrijetijdseconomie West-Brabant
 • Routebureau West-Brabant
 • Sectorplan West-Brabant
 • Afsprakenkader bedrijventerreinen West-Brabant
 • Afsprakenkader Detailhandel West-Brabant
 • Convenant kantoren West-Brabant
 • Werkgelegenheid enquête West-Brabant

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 91

0,5 %

Baten

€ 22

0,1 %