Begroting 2019

Overhead

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

040

Overhead

L

2.802

2.756

2.763

2.745

2.795

2.838

B

340

327

269

260

260

257

Totaal lasten Overhead

2.802

2.756

2.763

2.745

2.795

2.838

Totaal baten Overhead

340

327

269

260

260

257

Saldo lasten en baten overhead

2.462

2.429

2.494

2.485

2.535

2.581

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

040

Omdat de op de inventaris van het gemeentehuis in 2018 de laatste termijn is afgeschreven zijn de kapitaallasten afgenomen. Hiertegenover staat een lagere huurbijdrage van de ABG.

L
B

57
57

V
N

040

De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen (zie overzicht Overhead).

L

64

N

040

Diverse kleine verschillen.

L

1

N

Totaal

65

N