Begroting 2019

Vennootschapsbelasting

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

090

Vennootschapsbelasting (VpB)

L

0

0

7

13

7

0

B

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten Vennootschapsbelasting

0

0

7

13

7

0

Totaal baten Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Saldo lasten en baten VpB

0

0

7

13

7

0

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in de begroting 2019 en de gewijzigde begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

090

Na verwachting wordt in 2019 voor het eerst een bedrag aan vennootschapsbelasting betaald in verband met fiscale winst binnen het grondbedrijf.

L

7

N

Totaal

7

N