Begroting 2019

Onvoorzien

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

081

Overige baten en lasten

L

0

28

28

28

28

28

B

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten Onvoorzien

0

28

28

28

28

28

Totaal baten Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Saldo lasten en baten Onvoorzien

0

28

28

28

28

28