Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

OZB woningen

Taxeren woningen op gebruiksoppervlakte.
Op 8 september 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat het taxeren van woningen op basis van de gebruiksoppervlakte verplicht wordt. Dit betekent dat het vanaf 1 januari 2022 verplicht wordt dat de WOZ-taxaties van woningen zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. De jaren 2019 en 2020 hebben we nodig om de WOZ-administratie tijdig over betrouwbare gebruiksoppervlakten, voor alle relevante WOZ-deelobjecten bij woningen, te laten beschikken.

OZB-woningen
In de meerjarenbegroting 2019-2022 is voor de jaren 2019 tot en met 2021 telkens rekening gehouden met een jaarlijkse opbrengstenstijging van 3%. Voor 2022 is geen opbrengstenstijging opgenomen. Een deel van deze extra opbrengsten wordt gerealiseerd door een toename van het aantal woningen (bij een toename van ongeveer 35 woningen nemen de ozb-opbrengsten met 1% toe). De toename van het aantal woningen voor het belastingjaar 2019 is op dit moment nog niet bekend.