Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Economische promotie

Op dit taakveld worden de opbrengsten verantwoord van de forensen- en toeristenbelasting.
In de meerjarenbegroting 2019-2022 is voor de jaren 2019 tot en met 2021 voor de forensenbelasting telkens rekening gehouden met een jaarlijkse opbrengstenstijging van 3%. Voor 2022 is geen opbrengstenstijging opgenomen. De tarieven voor de toeristenbelasting blijven tot en met 2020 gelijk. Op basis van de gerealiseerde opbrengsten in de afgelopen jaren zijn de opbrengsten wel naar boven toe bijgesteld (als gevolg van volumegroei).